Skip to content

החופש הגדול

  • by

החופש הגדול, אותם חודשיים בחודשים יולי אוגוסט בהם מושבתת מערכת החינוך, הזמן בו אז האחריות למילוי המוחות והללבות של ילדנו מוטלת על זוג הורים במקרה… Read More »החופש הגדול

אין עוד מלבדו

  • by

"אין עוד מלבדו" הוא משפט השגור בפי רבים, בעיקר בפי אנשים המגדירים עצמם כחרדים וכמסורתיים. במאה הזו יותר ויותר חילוניים גם הם הכניסו את "אין… Read More »אין עוד מלבדו