Skip to content

עומר

צוואה רוחנית

  • by

הרב”ש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג, היה מקובל ענק וצנוע למרות גובהו הרוחני. הוא היה בנו של המקובל הגדול, הרב יהודה לייב הלוי אשלג, המוכר… Read More »צוואה רוחנית

החופש הגדול

  • by

החופש הגדול, אותם חודשיים בחודשים יולי אוגוסט בהם מושבתת מערכת החינוך, הזמן בו אז האחריות למילוי המוחות והללבות של ילדנו מוטלת על זוג הורים במקרה… Read More »החופש הגדול

אין עוד מלבדו

  • by

"אין עוד מלבדו" הוא משפט השגור בפי רבים, בעיקר בפי אנשים המגדירים עצמם כחרדים וכמסורתיים. במאה הזו יותר ויותר חילוניים גם הם הכניסו את "אין… Read More »אין עוד מלבדו