Skip to content

הרב ברוך שלום הלוי אשלג

  • by

על הרב ברוך שלום הלוי אשלג, הרב"ש, למדתי משיחה מוקלטת של מורי הרב הד"ר מיכאל לייטמן שהיה תלמידו הקרוב של הרב"ש. הרב"ש היה מקובל שהנגיש את הקבלה לקהל הרחב של הדור הזה. הוא התחנך על ברכי אביו המקובל הגדול הרב יהודה אשלג, הידוע בכינויו בעל הסולם.

הרב"ש נישא בגיל צעיר כדי שיוכל להצטרף לשיעורי הקבלה של אביו. הוא עבד בעבודות כפיים על מנת להתפרנס, לא בעבודות שמצריכות מחשבה כדי שיוכל תוך כדי עבודת הכפיים להגות בחומרי לימוד הקבלה. קבוצת לימוד הוא פתח על פי דרישת אביו מהסיבה שניתן לגדול רק כשמגדלים "קטנים" ממך.

הרב לייטמן בגילוי מרגש על הדרך אותה עבר יחד עם מורו ורבו, הרב ברוך שלום אשלג

יומו התחיל בחצות הלילה בלימוד עצמי, בשעות הבוקר המוקדמות מאוד תלמידיו הגיעו ללמוד במחיצתו. לאחר השיעור הם יצאו למלאכת יומם. הרב"ש דרש מתלמידיו להתפרנס למחייתם. הרב"ש ידע לדבר עם כל אחד בשפתו. מעבודתו עם פועלים בבניין, בכבישים הוא רכש סלנג ויכול היה לשוחח עם אנשים פשוטים בשפתם, עם מקובלים יכול היה לדבר בשפתם.

הרב"ש, שגדל בצלו של אביו בעל הסולם, החשיב אותו לגדול המקובלים. הוא נהג לכתוב את הדברים ששמע מאביו, את המקבץ הזה שכתב, הקרוי "שמעתי" הוא מסר לתלמידו האהוב הרב הד"ר מיכאל לייטמן שהביאו לדפוס. את תלמידיו הוא לימד מכתבי אביו שאותם החשיב מאוד.

כשם שאביו דרש ממנו כך הוא דרש מתלמידו הרב הד"ר לייטמן להביא תלמידים וללמדם. הרב לייטמן אסף 40 תלמידים מת"א, חילונים מוחלטים. על פי דרישת הרב"ש הוא חילק אותם לקבוצות והחל ללמדם בת"א. כשהרב הד"ר לייטמן ביקש מהרב"ש לדעת מה ללמדם הרב"ש החל לכתוב מאמרים, שהתחילו בראשי פרקים שכתב על נייר כסף מתוך חפיסת סיגריות בזמן נסיעה ושיחה עם תלמידו הרב הד"ר לייטמן.

לקראת כל שיעור הרב"ש הוציא מתחת ידיו מאמר, כך במשך 6 שנים. מאמרים אלה היו התשתית לשיעורים שלימד הרב לייטמן את תלמידיו. את המאמרים הללו אסף הרב הד"ר לייטמן לכתבים. במאמרים אלה פורש הרב"ש בשפתו המיוחדת את שיטת תיקון האדם והעולם, הוא מלמדנו איך נוכל עוד בחיינו לעבור מהעולם הזה הגשמי, לדרגת העולם הרוחני. במאמרים האלה הוא ביטא את כל העבודה הפנימית של האדם כדי להשיג את מטרת חייו. במאמרים אלה מוצאים כל מה שהאדם צריך כדי לעלות במדרגות הסולם כדי להגיע לעולם העליון. כתבי הרב"ש הם תרומה אדירה לעולם כולו.