Skip to content

הרב קוק – מקובל ומשורר

  • by

כשאתם חושבים על "מקובלים" איזו תמונה מצטיירת במוחכם? אולי זקנים רוכנים על ספרים באיזה חדר סודי אחורי או אולי מוכרי סרטים אדומים ומים קדושים, אולי אנשים בתוך מערה ועץ חרובים? ללא ספק שיש הרבה תמונות שצוירו לנו בראש עם השנים וזו שאלה באמת טובה.

מיהו מקובל? מקובל הוא אדם החוקר את הכוחות שבעולם. את החוקים הרוחניים והסיבות לכל הדברים ומבקש להגיע להשגה של הטבע העליון. נשמע כמעט.. מדעי. 

כל מקובל חי לפי שורשו. הייחוד שלו מובע אפילו יותר מאנשים רגילים. אחד המקובלים האהובים עליי הוא הרב קוק. המקובל שהיה משורר!! בלשונו הפיוטית הוא נוגע ישר בלב ומבעיר להבה גדולה של חזון ותקווה. לא משנה אם אתה דתי או רוחני, הוא כל כך מלא ברגש שאתה יכול בטבעיות להשתתף ולהזדהות. 

הרב קוק או הרא"ה נולד במזרח אירופה. הוא היה רב בלטביה, עלה לישראל בימי העליה השנייה ולימים ייסד את ישיבת מרכז הרב ולימים היה הרב הראשי לישראל. הוא תמך מאד בציונות ונחשב לאבי הציונות הדתית. למעשה אפשר לומר שמשנתו ורעיונותיו השפיעו רבות על יסודות התאולוגיה הדתית ומדבריו עולה שהוא ראה בחידוש ההתיישבות בארץ את פעמי המשיח וראשית הגאולה לעם ישראל. דעותיו היו במקרים ותחומים רבים מאד יוצאי דופן לעומת הרוח השמרנית האורתודוקסית של זמנה. הוא אף אמר במפורש -"הישן יתחדש, והחדש יתקדש" ובכך סלל את הדרך לתקופה חדשה. 

הוא הביע בהגותו הרבה רעיונות יפים. למשל – כדי להגיע לאמת מוחלטת יש לשלב את כל השיטות והדעות הקיימות  ולתת לכל אחת את מקומה מתוך הבנה שכל הצדדים צריכים ונבנים זה מזה. נשמע כמו משהו שהיום במיוחד היינו צריכים ללמוד, הלא כן? אני באופן אישי אהבתי מאוד את הרעיונות שלו לגבי אלוהים, הטבע והבריאה. איך שכל אדם צריך לראות את היופי בחייו ובטבע ולהשתתף בתהליכים ההיסטוריים והמדעיים של תקופתו. שחייו של כל אדם הוא מסע ייחודי המוביל מאהבת האדם ואהבת ישראל לאהבת ה'- הכוח המאחד היחיד מאחורי כל המציאות. 

הרב קוק הושפע מאוד במיוחד מתורת האר"י ומהרמח"ל ואף המהר"ל מפראג. הגותו ורעיונותיו עולים בקנה אחד עם רבים ממהות הגותם הקבלית העמוקה. לאדם מן השורה, שלא מכיר ואולי לא אפילו מתעניין, הגותו וכתביו נותנים רוח חדשה, תקווה וטעימה מתוקה של הרגשה שקיים משהו גדול יותר מהקיום הפיזי הרגיל ויותר מכך שלקיום שלנו, עם ישראל, יש מקום וחשיבות גדולה לאנושות ולכל העולם. 

"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו"

תודה שחיית בינינו והדלקת עבורינו נר גדול. 

חכמת הקבלה – בואו לגלות