Skip to content

הבעש"ט – חסידות וגאולה הפרטית

  • by

זוכרים את ינטל? אני זוכרת. הייתי די קטנה ומאוד נהניתי מהסרט בעיקר נהניתי מהאווירה שראיתי שם. אוירה של אנשים צעירים שמתעוררים מתרדמה עמוקה ומחדשים קשר אותנטי לתורתם ואחד לשני. באווירה של שמחה, התעמקות בלמידה ובחברותא. בעיקר החברותא.

ההתרשמות שלי הייתה מאוד עמוקה. נראה לי שזו הייתה תקופה מאד מרגשת ומלאת הבטחה בעם היהודי. ההתרשמות הזו הותירה בי פינה חמה, סקרנות וכבוד לעולם היהודי התורני, למרות שסגנון חיי היה חילוני. 

אחרי שחקרתי קצת הסתבר שבאמת כך היה. באותה תקופה במאה ה-18 היהודים בפולין והאזור סבלו מאוד מידם הקשה של האצילים והקוזאקים הפוגרומים ורדיפות וכמו כן רבים בעם הלכו שולל אחרי צבי שבתאי, משיח השקר, האכזבה והייאוש בעם היו גדולים.  

סגנון החיים שראיתי בסרט היה בעצם סגנון החיים של תנועת החסידות אותה ייסד הבעל שם טוב – רבי ישראל בן אליעזר זצ"ל. הייסוד של תורת הבעש"ט הם המילים האחרונות אותם אמר לו אביו על ערש דווי – "אל תירא מאיש מלבד מה' אחד. אהוב כל יהודי בכל לבבך וכל נפשך". הבעש"ט ידוע כמייסד החסידות אבל לא דובר רבות על כך שהוא היה מקובל ובדרכו שלו הוא בעצם קירב לראשונה את חכמת הקבלה ופישט אותה בהתאם לזמנו לקהל הרחב. 

הנהגתו של הבעש"ט הביאה תקופה חדשה שבה גם תפילתם לעבודתם של האנשים הפשוטים זכתה להערכה ולמקום בעבודה הרוחנית. אמונה טהורה, שמחה, ענווה היו הערכים שהוא טיפח וגם נתן לכל סוגי היהודים, גם הפשוטים ביותר, תקווה  שעבודתם ותפילותיהם הפשוטות חשובות ומשמעותיות. מכל רחבי העולם היהודי נהרו אליו כדי לשמוע את דבריו, תפילותיו ולהתחדש ברוחו. 

הבעש"ט החל לדבר עם העם על גאולה פרטית, שכל אחד מהם צריך להגיע לגאולה משלו לפני שתהיה גאולה כללית. כלומר שכל אדם צריך לחדש את הקשר עם הניצוץ האלוהי שבו, שכל אחד תורם במציאת הקשר שלו לאלוהים בכל רגע ומצב בחיים, לגאולה הכללית של כל העם. כמו כן, הוא דגל בהתרחקות מסגפנות ולעבוד בגשמי. בחיים כאן ועכשיו בשמחה, בענווה, וביושר. שהעבודה הרוחנית האמיתית היא דווקא ההתנהלות שלנו בחיים מול מצבים ואנשים אחרים. את הכינוי שלו הוא קיבל לאחר שביצע נסים רבים. 

ללא ספק הלוואי עלינו היום מנהיגים ומורי דרך כאלה. לא משנה  אם אתה דתי או חילוני. להשרות תקווה ושמחה באנשים, לגרום לכולם להרגיש ולהבין שכל אחד מהם חשוב והכי חשובה התנהלותם – טיב היחסים והקשרים בינינו – זה להביא את מהות תורת הקבלה לעם ולגרום לגאולה להתקרב לכולנו. 

תורת הקבלה – בואו לגלות.